Notequiz

Notequiz


Velkommen til Notequiz!

Test hvor god du har blitt i notelesing ved å ta denne quizen! Prøv å utfordre deg selv på tid!

Jo kortere tid du bruker på quizen, jo lettere bør det være for deg å lese noter!

Lykke til!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Navn: