Lydopptak

Lydopptak:

99’an (tostemt, 1.stemme (normal + langsom), 2.stemme):


Aspirantmarsj (1., 2. og 3. stemme):


Aursundvals (1. og 2.stemme):


Brurmarsj etter Jon Bjørnstu (trestemt, 1.stemme (normaltempo + langsom), 2. og 3.stemme):


Brurmarsj fra Vefsen (1. og 2.stemme):


Come follow (understemme, vanlig tempo og langsom versjon):


Dona nobis pacem (Førstestemme, nybegynnerstemme):


Drømmemarsj (firstemt, 1.stemme (normaltempo + langsom), 2., 3. og 4.stemme):


En og to og… (1., 2. og 3.stemme):


F.d. Haglunds nuvarande vals (trestemt, 1.stemme (normal + langsom), 2. og 3.stemme):


Fader Jakob:


Fantkarlvals (vanlig tempo og langsom versjon):


Firetur fra Nes – Romerike (trestemt, 1.stemme (normaltempo + langsomt), 2. og 3.stemme):


Gauken (trestemt, 1.stemme (normaltempo + langsom), 2.stemme, [1.+3.stemme], [1.+4.stemme]):


Gärdebylåten (vanlig tempo, langsom, 2. og 3.stemme):


Haugalykkjin (trestemt, 1.stemme (normal + langsom), 2. og 3.stemme):


Irsk vals (1., 2. og 3.stemme):


Ja vi elsker:


Jeg gikk en tur på stien:


Jämtlandsk brurmarsj (1.stemme (normaltempo, langsom), 2. og 3.stemme):


Kjerringa med staven (1. og 2.stemme):


Klövsjömarsj (1.stemme (normaltempo + langsom), 2.stemme):


Lisa gikk til skolen:


Martnaspols (firstemt, 1. stemme (normaltempo), 1. stemme (langsom), 2.,  3. og 4. stemme):


Mein Hahn ist tot:


Menuett av Händel (1. og 2.stemme):


Mølledans (hermetisk versjon, 1.stemme (normaltempo + langsom), 2. og 3.stemme):


Nordfjordvals:


Nordnorsk julesalme (tyvlånt fra Nidarosdomens Guttekor + 1., 2. og 3.stemme):


Ole har en liten bil:


Pols etter Johannes J. Brekken (melodi- og understemme):


Polsstrøkøvelser (polsstrøk på løs D, og første takt i Rett og rangt på repeat):


På dansekafé (1.stemme (normaltempo + langsom), 2.stemme):


Rallarpols (firstemt, 1. stemme (normaltempo og langsom versjon), 2., 3. og 4. stemme:


Rett og rangt (førstestemme, andrestemme, tredjestemme, trestemt):


RUPS (normaltempo, langsom, løsstrengskomp):


Sa du pols? (trestemt, 1.stemme (normal + langsom), 2. og 3.stemme):


Senza te:


Startvalsen (1.stemme, kompstemme):


Søljer og stas (vanlig tempo, langsom, 3. stemme, 4. stemme):


Tussepols (trestemt, 1.stemme (normaltempo + langsom), 2. og 3.stemme):


Vals etter Smed-Jens II (trestemt, 1., 2. og 3.stemme):


Vals etter Torvald Trondsgård (trestemt, 1.stemme):


Øverlisetra (normaltempo, langsom, 2.stemme):


Åses polska (1., 2. og 3.stemme, [1.+3.stemme]):