Musikk og øvingsopplegg

Spelmannslaget øver for tiden hver mandag fra 19:00 til 21:30. Midt i øvingskvelden er det ein sosial pause med kaffe, te og kake. I denne økta blir det gitt orientering fra styret. Musikken som blir spilt er tradisjonsmusikk, stort sett fra Trøndelagsfylkene. Det blir lagt vekt på godt samspill, rytme og melodiføring.

Spelmannslaget spiller av og til på øvingskveldene til Folkedanslaget i BUL, av og til for barnepartiet i BUL, og også på dansekvelder for Bondeungdomslaget. I tillegg deltar vi på trøndelagskappleiker og på Landsfestivalen i gammaldansmusikk. Vi har også en del spilleoppdrag for eksterne, og en sjelden gang arrangerer vi konsert. Vi reiser på turer, og har også samarbeid med andre spelmannslag. I de senere år har vi samarbeidet med Offerdal Spelmannslag fra Sverige og Romsdal Spelmannslag fra Molde. Alle medlemmer i Spelmannslaget er også medlemmer i Bondeungdomslaget og kan ta del i aktiviteten der.

Siden høsten 2017 har Spelmannslaget i tillegg arrangert felekurs for nybegynnere. Interessen for dette viste seg å være over all forventning! Etter at flere av deltakerene på det første nybegynnerkurset var interessert i å fortsette å spille, startet vi også opp med viderekommendekurs fra våren 2018. Både nybegynnerkurset og viderekommendekurset undervises på torsdager, og er lagt opp slik at både nybegynnere og viderekommende kan være med på begge timene hvis de vil, selv om musikken, nivået og fokuset er forskjellig i de to timene.
I nybegynnertimene blir det lært bort enkle melodier, mens i viderekommendetimen undervises det stort sett spelmannslagsrepertoar. I begge timene er det fokus både på å lære å lese noter og å spille på gehør. Begge kurs undervises av Spelmannslagets musikalske leder, Gunvor Bjerklund Røkke.

Spelmannslaget i BUL Nidaros