Historie

Spelmannslaget i BUL i Nidaros er ett av Trondheims tre aktive spelmannslag, og ble dannet i 1954 for å skaffe musikk til dansarne i Bondeungdomslaget, som på den tiden måtte nøye seg med ei enslig fele eller innleid pianokomp ved høytidelige anledninger. Laget hadde turdansensemblet til Rolf Myklebust som modell, noe som passet bra for den opprinnelige besetningen, som var fire feler, klarinett, piano og bass. Når det passet slik, trakterte et par av medlemmene også gitar og trekkspill. Repertoaret var for det meste turdans- og gammeldansmusikk, og foruten dansespilling spilte også laget til revyer og lignende for Spellaget, nå Teaterlaget i BUL.

Først på 1970-tallet ble det satt i gang kurs i felespill, og da var det flere dansere som ble inspirert til å begynne å spille. Dette førte etter kvart til endringer i Spelmannslaget. Klarinetten og pianoet ble satt til side, og ble nå kun brukt til turdansspill. Gitar og bass kom til, vi fikk rekruttering gjennom nye felekurs, og gjennom spellmenn som kom til byen. Fløyter kom også med etter hvert.

I dag er vi ca. 20 aktive medlemmer. Av disse er 8 kvinner og 12 menn. Det er bare 5 av medlemmene fra 1970-årene igjen. Laget bærer preg av at Trondheim er en studentby med gjennomtrekk som blåser med seg musikere. Noen er medlemmer bare i noen få år, mens andre blir værende. Aldersfordeling er ca. 20-83 år, og ambisjonsnivået er varierende, men det er plass til alle som finner seg til rette. Besetningen nå er en bass, to trekkspill, en zither, ei fløyte og resten feler.

Laget har hatt forskjellige musikalske ledere opp gjennom årene. Nåværende musikalske leder er Gunvor Bjerklund Røkke.

Både størrelsen på laget og nivået har variert gjennom tidene. I de siste årene har laget vært både stort og gjort det godt på kappleiker. Miljøet i laget har også i de senere år vært veldig bra, så medlemmene trives, og laget vokser!